Iedereen burgemeester

Beste inwoner van Hulshout, wij willen graag uw mening horen! Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor N-VA geen loos begrip. U kan écht mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul deze enquête in, want uw mening telt! Uw ideeën zijn belangrijk. Hulshout is van u!

Wenst u met ons van gedachten te wisselen?
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen MeningAkkoordHelemaal akkoord
De gemeente voorziet voldoende mogelijkheden voor hulpbehoevende inwoners.
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
Er zijn voldoende kwalitatieve woningen en bouwgronden in mijn gemeente.
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
De gemeente biedt voldoende ondersteuning aan de lokale economie.
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
De gemeente komt de zwakke weggebruiker voldoende tegemoet.
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
De gemeente biedt voldoende ondersteuning aan de verenigingen en culturele activiteiten.
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
De gemeente communiceert transparant en duidelijk aan haar inwoners over haar beleid.
Helemaal niet akkoordNiet akkoordGeen meningAkkoordHelemaal akkoord
De gemeentelijke diensten zijn voldoende goed bereikbaar: openingsuren, toegankelijkheid van het gemeentehuis, internet, telefonisch …