Lokaal ondernemen en landbouw

Een stevige lokale economie is de basis voor de welvaart en leefbaarheid van een gemeente of stad.

Ondernemers, zowel de winkelier om de hoek als de lokale KMO, zijn belangrijke actoren binnen de gemeenschap. Buurtwinkels en een levendige horeca verstevigen de dorps- of stadskernen en zijn zo een dam tegen leegstand en verloedering. Met de inrichting van een uniek ondernemersloket, administratieve vereenvoudiging, privaat-publieke samenwerking, fiscale vereenvoudiging en het afschaffen van lokale pestbelastingen kunnen we in Hulshout werk maken van een ondernemingsvriendelijk klimaat.