Mobiliteit

De N-VA wil dat de reiziger, en niet de wijze waarop hij zich verplaatst, opnieuw centraal komt te staan in het mobiliteitsbeleid. Een duurzaam mobiliteitsbeleid maakt gebruik van alle vervoermiddelen en creëert een stevig netwerk door de sterke punten van fiets, openbaar vervoer, taxi of auto beter op elkaar af te stemmen. De kwaliteit van de verplaatsingen verbeteren, meer inzetten op bereikbaarheid en doorstroming en een doortastende aanpak van verkeersonveiligheid zijn onze prioriteiten. De N-VA wil dat iedereen weer veilig en met een voorspelbare reistijd thuis kan komen.

  • Natuurvriendelijke verharding van de oevers van de Grote Nete.
  • Overdekte fietsparkings in dorpskernen.
  • Verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving verhogen.
  • Verbetering van fiets- en voetpaden.
  • Ontdubbelen van de fietspaden langs belangrijke verkeersaders.
  • Parkeermogelijkheden dorpskern uitbreiden.
  • Hinderlijke verkeerssituaties Hulshout-dorpuit werken. (Sluipverkeer om dorp te vermijden + zwaar verkeer)
  • Gemeentelijke parkeerplaats voor vrachtwagens buiten de dorpskern.

Nieuws over dit onderwerp