Openbare werken

De essentie van het ruimtelijk beleid bestaat er in om de nodige ruimte te scheppen om te wonen, te werken en te ontspannen. In die zin heeft het ruimtelijk beleid natuurlijk van dichtbij te maken met de meeste hierboven opgesomde programmapunten. Het beleid moet er op gericht zijn om de groei, en de veranderingen die daarmee gepaard gaan, constructief te verzoenen met het behoud van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Wij ijveren voor:

  • Het behoud en de versterking van de bestaande woonkernen.
  • Het verfraaien en herinrichting  van de dorpspleinen.

Nieuws over dit onderwerp

Herinrichting dorpskern

Slimmerick van Hulshout – mei 2017 – Herinrichting dorpskern   Het dorpsplein en de Grote Baan worden heringericht Tot nut van ’t algemeen… qua mobiliteit, qua uitzicht! Visie van gemeentelijke …