Geschiedenis

DE N-VA IN HULSHOUT.


Heel wat N-VA-afdelingen in Vlaanderen zijn spontaan gegroeid uit de vroegere Volksunie. In veel gevallen veranderden ze zelfs gewoon van naam. Logisch, want de N-VA is de echte “erfgenaam” van de VU. Dat was echter niet zo in Hulshout. Tot augustus 2010 bestond daar zelfs geen officiële N-VA-afdeling. Na de historische federale verkiezingsuitslag van 13 juni 2010 nam Kurt Winkelmans het initiatief om met enkele jonge, gedreven mensen en oudgedienden uit de Volksunie een N-VA afdeling op te richten.
 

EEN NIEUWE PARTIJ IN VLAANDEREN.


In 2001 ging de Volksunie in dramatische omstandigheden ter ziele en werd ook de Hulshoutse afdeling ontbonden. Kort daarna - op 13 oktober 2001 - richtte Geert Bourgeois een nieuwe partij op: de N-VA; een partij die vanaf dag één haar eigen koers heeft gevaren, heel bewust los van het Volksunieverleden. Vanaf het prille begin telde Hulshout een tiental N-VA-leden, maar tot de oprichting van een echt actieve afdeling kwam het niet.


HET VLAAMS KARTEL… OOK IN HULSHOUT


Op 14 februari 2004 besloten N-VA en CD&V om hun krachten te bundelen en samen het “Vlaams kartel” te vormen. Het resultaat daarvan was een grootse overwinning bij zowel de Vlaamse als de Europese verkiezingen van 13 juni 2004. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 werd op aandringen van onze toenmalige burgemeester Mark Verhaegen (CD&V) en van Vlaams parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) ook in Hulshout het Vlaams Kartel opgericht. Hoewel er nog altijd geen N-VA afdeling bestond waren Gust Van den Bruel en Myriam Deckers bereid om namens de N-VA kandidaat te zijn voor het Kartel. Het resultaat was meer dan behoorlijk: Gust werd gemeenteraadslid en Myriam kooservoor om eerst als raadslid en later in het vast bureau van het O.C.M.W actief te zijn.
 

DE GROEI VAN EEN JONGE PARTIJ


In september 2008 werd, tot groot ongenoegen van heel wat leden van zowel CD&V als N-VA , het succesverhaal van het Kartel afgebroken. Bij de verkiezingen van juni 2009 (Vlaams Parlement) en vooral die van 13 juni 2010 (federaal parlement) haalde de N-VA een historische verkiezingsuitslag en de partij werd massaal beloond voor haar standvastigheid en trouw aan het gegeven woord. N-VA werd de grootste partij van Vlaanderen.


DE N-VA IN HULSHOUT


Kurt Winkelmans nam op dat moment het initiatief om een afdeling op te richten in Hulshout. Hij vond direct een aantal medestanders: Stef Mattheus, onze raadsleden Gust en Myriam en verder nog enkele oude getrouwen van de vroegere Volksunie: Mark Meurrens, Jef De Cleyn en Frans Van de Bruel. Op 23 augustus werd dan officieel de plaatselijke N-VA-afdeling boven de doopvont gehouden.


EEN NIEUW BESTUUR


Daarna ging het snel: op 18 februari 2011 werd een definitief bestuur verkozen met Mark Meurrens als voorzitter, Stef Mattheus als secretaris, Kurt Winkelmans als penningmeester en Myriam Deckers, Gust Van den Bruel en Jef De Cleyn als bestuursleden. Op 5 april volgde onder grote belangstelling de officiële startdag met als hoge gasten Vera Celis, Vlaams volksvertegenwoordiger, en Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams parlement.


N-VA HULSHOUT IN ACTIE


Om een idee te hebben van de projecten waar de inwoners van Hulshout belang aan hechten, organiseerden we samen met onze kartelpartner een grote bevraging onder de bevolking. De resultaten van die bevraging waren en zijn nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor ons programma.

In het najaar van 2011 nam ons bestuur deel aan de actie “Hulshout doneert” waarbij de inwoners van ons dorp werden aangespoord om zich als orgaandonor te laten registreren. De N-VA nam het initiatief om op 22 november met de medewerking van Renée Van Tricht rond dat thema een info-avond te organiseren.

Op 12 februari 2012 was er onze Valentijnsbrunch in Westmeerbeek. Op 1 mei stonden we met ons geel tentje op de bloemenmarkt in Houtvenne. Met groot succes trouwens, gemeten aan het aantal “Vlaamsche Leeuwen” dat er werden gedronken en vooral aan het aantal infobladen dat we mochten uitdelen.


TRAJECT 2012 EN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN


Ondertussen was ook op 25 juni 2011, ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, de campagne “Traject 2012” van start gegaan: een reeks vormingsdagen om afdelingen en toekomstige kandidaten in de gemeentelijke politiek wegwijs te maken. Onze afdeling was daar telkens maximaal vertegenwoordigd. In tussentijd startte N-VA Hulshout ook met de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen: het programma opmaken, kandidaten zoeken, campagne voorbereiden, website opstarten enz…

Gelukkig was ondertussen ons bestuur flink aangegroeid: Leen Verlinden, Danny Mattheus, Nancy Anthone en Jean Paul Thys kwamen ons versterken. Ook het ledenaantal groeide gestaag met als resultaat dat onze afdeling heel wat meer leden telt dan het algemeen gemiddelde in Vlaanderen.

Meer daarover kan je lezen in ons huis-aan-huisblad dat ook te vinden is op onze website.

Binnen enkele maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is onze ambitie om met de N-VA een vaste stek te veroveren in de raad en zo de ideeën van N-VA ook in Hulshout vorm te geven.