Gemeenteraad

De burgemeester, schepenen en raadsleden van Hulshout vergaderen op een maandag. Het aanvangsuur is 19 uur.

De gemeenteraadsvergaderingen met aansluitende de OCMW-raad vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Deze vergaderingen zijn voor openbaar en dus voor iedereen. Enkel als het over persoonsgebonden zaken gaat, blijven de deuren toe.

Wegens de huidige coronamaatregelen gaan de gemeente- en de OCMW-raadsvergaderingen momenteel door zonder aanwezigheid van publiek en/of pers. De vergaderingen zijn verder live te volgen via https://www.hulshout.be/nl/audio-opnames-gemeente-en-ocmw-raadsvergaderi.... Een opname is ook achteraf beschikbaar via dezelfde pagina.

Nieuws over dit onderwerp

Visie N-VA Hulshout over Site Ter Nethe

N-VA Hulshout is tevreden dat het gemeentebestuur een langetermijnvisie ontwikkelt over Hulshout. Ook wij kiezen voor een toekomst waar meer aandacht is voor onze ouderen, voor andersvaliden en onze …