11 november- Houtvenne herdenkt zijn helden

Op 14 november 2017, over deze onderwerpen: Activiteiten, In de pers, Slimmerick van Hulshout

Slimmerick van Hulshout – november 2017 – Houtvenne herdenkt zijn helden!

 

De leuze ‘Groot is een volk dat zijne helden eert’

Is wat die gedenksteen uit het verleden ons leert

Dus leggen we eervol bloemen

Bij de namen die we roemen

De gedachte aan onze helden is niet verweerd!

(Lamoraal van Hulset)

 

 

Goedemorgen beste vrienden

 

Ik heet u allen van harte welkom in Houtvenne, op deze herdenking van ‘Wapenstilstand’. Voor alle duidelijkheid, we nodigden ook dit jaar het gemeentebestuur en het schepencollege uit om officieel aan deze herdenking deel te nemen. Zij gingen hier echter niet op in.

Dus nemen we zelf deze eerbare taak op ons.

 

Vandaag herdenken we dat 99 jaar geleden, op 11 november 1918, een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Na iets meer dan 4 jaar van oorlog en ellende was er eindelijk weer vrede.

 

Vandaag precies 100 jaar geleden, tussen 31 juli en 10 november, had de Derde Slag om Ieper plaats. Deze slag zou de geschiedenis ingaan als de Slag om Passendale. Drie maanden lang werd er hevig gevochten in de Ieperboog. Het resultaat was een patstelling. De zware balans: meer dan een miljoen doden en gewonden! De oorlogswaanzin ten top.

 

Tijdens de Tweede wereldoorlog, vandaag 75 jaar geleden, stond de hele wereld in brand, van het Russische oostfront en de Noord-Afrikaanse woestijnen tot de oceanen en de Japanse zeeën. 

 

Gelukkig kennen we nu in West-Europa reeds meer dan 70 jaar vrede. Vrede, een waardevol goed dat we zeker mogen koesteren. Dat voor die vrede miljoenen mensen hun leven gaven, mogen we nooit vergeten. Dat die vrede een broos begrip is evenmin.

Denk maar aan de vreselijke oorlogen die momenteel worden uitgevochten, met een massa vluchtelingen tot gevolg. Dat we solidair moeten zijn met alle slachtoffers, lijkt ons dan ook een evidentie.

 

Op deze 11de november wordt traditioneel overal in ons land hulde gebracht aan de gesneuvelden van de twee Wereldoorlogen, zo ook in deelgemeenten Hulshout en Westmeerbeek. In deelgemeente Houtvenne is dit gebruik echter sinds decennia verdwenen. Met de herdenkingen van 100 jaar wereldoorlog I en 75 jaar wereldoorlog II, die momenteel wereldwijd plaatsvinden, achten we het niet meer dan gepast deze mooie traditie ook hier in Houtvenne weer in ere te herstellen. We werden hiertoe zeker aangespoord door deze prachtige gedenksteen uit 1919. Deze werd hier drie jaar geleden bij werkzaamheden toevallig gevonden door enkele gemeentearbeiders.

Er staat een waardevolle boodschap op, als het ware een boodschap uit het verleden:
‘Groot is een volk dat zijne helden eert’. 

Een oproep die we zeker ter harte nemen.

 

Deze gedenksteen vermeldt uiteraard enkel de gesneuvelden uit de Eerste wereldoorlog. Jammer genoeg liet het gemeentebestuur na, op deze mooie locatie, ook Alfons Luyten te eren, die sneuvelde in de Tweede wereldoorlog. We hopen dat ook hij weldra zijn plaats mag krijgen in de heldenhulde.

 

We leggen nu bloemen neer voor alle Houtvense gesneuvelden.

 

Vandaag brengen we hulde aan alle oud-strijders van ons dorp en in het bijzonder aan de vijf Houtvense soldaten die stierven voor het vaderland en we noemen hen bij naam:

 

Jozef Heylen, 28 jaar - “Gesneuveld voor het vaderland”

Frans Van den Brande, 25 jaar - “Gesneuveld voor het vaderland”

Lodewijk Eeckhout, 22 jaar - “Gesneuveld voor het vaderland”

Lodewijk Vleminx, 29 jaar - “Gesneuveld voor het vaderland”

Alfons Luyten, 23 jaar - “Gesneuveld voor het vaderland”

 

Uit eerbied voor deze 5 helden, graag een moment stilte.

 

Ik dank iedereen voor de aanwezigheid en maak graag een afspraak voor volgend jaar.

Aansluitend aan deze plechtigheid zijn ook in Westmeerbeek en Hulshout herdenkingen.

U wordt ook daar vriendelijk uitgenodigd.     Ik wens u nog een fijne feestdag. Bedankt.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is