Financieel Beleid

Op 31 mei 2013, over deze onderwerpen: Slimmerick van Hulshout, Financiën, Financiën – begroting

Slimmerick van Hulshout – mei 2013 –Financieel beleid

N-VA stelt hierover een vraag aan meerderheid

Groen-cd&v wordt plots grimmig, een en al nijd

Het college blijft stil, antwoordt niet

Burgemeester krijst schril: “Ik gebied!…”

“…Het punt moet worden gestemd, zonder respijt !”

 

Commentaar:

Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2013 stond dit punt op de agenda:

Beslissing financiën: de begrotingsrekening 2012, de balans op 31 december 2012 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2012 van de gemeente Hulshout.

 

Het college van burgemeester en schepenen vroeg de goedkeuring van dit punt.

Toen Kurt Winkelmans, de deskundige van onze fractie,hierover zowel vormelijke als inhoudelijke vragen stelde, viel er op de banken van de meerderheid een gênante stilte. De burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad/schepen van financiën wilde,of erger nog,kon niet antwoorden op de verschillende vragen. Hij draaide dan maar wat rond zijn zo overbekende pot.

Nochtans was de financieelbeheerder aanwezig in de raadzaal en kon dus gerust enkele verduidelijkingen geven. Toch vond de burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad/schepen van Financiën dit niet nodig.

Toen Gust Van den Bruel aandrong op de antwoorden gaf de burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad/schepen van Financiën een verwittiging.  Bij een volgende opmerking zou ons raadslid uit de vergadering verwijderd worden.

Er werd dus geen enkel, maar dan ook geen enkel,  antwoord gegeven.De burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad/schepen van Financiën eiste dat er gestemd werd.Doch hoe kun je nu iets beoordelen als je niet alle informatie hebt? Het agendapunt had gewoon naar de volgende gemeenteraad verplaatst moeten worden. Maar als bij bevel stemde de meerderheid het agendapunt goed. Zaak gesloten.

Deze hele affaire toont nog maar eens de arrogantie van onze burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad/schepen van Financiën.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is