Het toreke

Op 1 oktober 2013, over deze onderwerpen: Erfgoed, Gemeenteraad, Goed bestuur

Slimmerick van Hulshout – oktober 2013 – Het Toreke

In de beemden langs de Nete

Staat een toreke vergeten

Tussen onkruid en vuilnis

Verwaarloosd erfgoed… typisch

Het symbool van ons dorp moet je weten

 

Ingezonden door V.D.M.-G. een geschokte familie die tijdens een zomers fietstochtje wilden picknicken aan het Toreke. Zij worden de Slimmerick van Hulshout en ontvangen een fles champagne.Hopelijk zal die helpen om van de schok te bekomen.

Commentaar

Ja.Het Toreke, symbool van Hulshout,  staat er in al zijn glorie inderdaad verwaarloosd bij en het schepencollege laat het na om deze site op te ruimen. De lindeboom die geplant werd voor onze 10000ste inwoner is al een hele tijd dood en de gedenksteen voor die heugelijke gebeurtenis is verzakt.

Er ligt vuilnis, het onkruid tiert er welig, zelfs achter het monument heeft iemand zijn behoefte gedaan. De picknicktafel is smerig en haast niet bereikbaar door onkruid. Het geheel nodigt niet direct uit om uw boterhammekes op te eten en getuigt van laksheid. 

 

En die laksheid is van alle tijden. Toen men het Toreke in 1842 bouwde was dit een herkenningspunt om te tonen tot waar Booischot ‘den ijzeren weg’ had aangelegd, een heel stuk op het Hulshouts grondgebied. Verwacht ons schepencollege nu ook weer van Booischot dat het de hele boel zal opruimen?

 

In de jaren 90 nam de toenmalige Volksunie , onder impuls van Mark Meurrens, het initiatief om het Toreke te laten restaureren. Ook toen was het nodig om het schepencollege aan te sporen tot actie. Gelukkig  heeft men toen ingegrepen  anders lag er nu enkel een hoop ijzerzandsteen. U ziet, de geschiedenis herhaalt zich.

En de zorg voor ons cultureel erfgoed is er echt niet op verbeterd.

 

Daarom brachten we , ook nu weer, dit punt op de gemeenteraad. We hebben een dossiervoorgesteld met zelfs een aanplantingsplan getekend door een bevriende tuinarchitect. Bij onzemotivering verwezen we naar het toeristische belang van het Toreke en naar het bestuursakkoordvan de meerderheid waarin zij het belang van ons cultureel erfgoed erkenden. Het schepencollege kon echter haar nalatigheid niet verantwoorden en gaf wat loze verklaringen hoe het kwam dat de site van het Toreke er zo bijlag. Tijdens de bespreking motiveerden we ons voorstel.

Er kwamen wel  enkele amendementen aan te pas tot het ieders goedkeuring droeg.

Zo stelde de  schepen van Openbare werken voor om dit dossier in te dienen bij het project De Merode.

Onze fractie verkreeg dat dit in een amendement werd opgenomen. Uiteindelijk werd het voorstelunaniem goedgekeurd.

De CD&V die een voorstel van de oppositie goedkeurt dat is, net als het Toreke, een mijlpaal in de geschiedenis van Hulshout.

 

Gust 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is