HOUTVENNE HERDENKT ZIJN HELDEN

Op 9 november 2015, over deze onderwerpen: Activiteiten, In de pers, Slimmerick van Hulshout

Slimmerick van Hulshout – november 2015 – Houtvenne herdenkt haar helden

De leuze ‘Groot is een volk dat zijne helden eert’

Is wat die gedenksteen uit het verleden ons leert

Dus leggen we eervol bloemen

Bij de namen die we roemen

De gedachte aan onze helden is niet verweerd!

(Lamoraal van Hulset)

 

COMMENTAAR

Beste,

Jaarlijks wordt op 11 november ‘Wapenstilstand’ herdacht. In onze deelgemeenten Hulshout en

Westmeerbeek worden dan traditiegetrouw de gesneuvelde dorpsgenoten van de beide

wereldoorlogen herdacht, net zoals in alle Belgische gemeenten.

In deelgemeente Houtvenne gebeurt dat echter niet. Vorig jaar stelde de N-VA voor om ook hier een

korte herdenking te houden en dit aan de gedenkplaat die zich in de voorgevel van de kerk bevindt.

Jammer genoeg ging het gemeentebestuur hier niet op in. Zij acht dat in Houtvenne niet nodig!

Dit vinden wij echter niet kunnen! Daarom organiseren we zelf die herdenking.

Gedenksteen

Vorig jaar ontdekten enkele gemeentearbeiders, bij werkzaamheden aan de oude gemeenteschool,

een prachtige gedenksteen uit 1919. Hierop staan de namen van de Houtvense gesneuvelden van

‘den Grooten oorlog’.

Er staat trouwens ook een boodschap op, een boodschap uit het verleden:

‘Groot is een volk dat zijne helden eert’.  

Het is onze plicht om ook in Houtvenne die gesneuvelde helden waardig te gedenken en te eren.  

Jozef Heylen, 28 jaar, † 19 oktober 1914 – Lombardsijde.

Frans Van den Brande, 25 jaar, † 31 oktober 1914 – Ramskapelle.

Lodewijk Eeckhout, 22 jaar, † 9 mei 1916 – Diksmuide.

Lodewijk Vleminx, 29 jaar, † 18 mei 1919 – Houtvenne.

Alfons Luyten, 23 jaar, 27 mei 1940 gekwetst te Ardooie, † 16 juni 1940 – Brugge.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is