Kroniek van de Hulshoutse politiek – maart 2019

Op 12 maart 2019, over deze onderwerpen: Slimmerick van Hulshout, Verkiezingen 2018

European Disability Card

 

Als pas verkozen raadslid bracht Laura Kunnen al meteen enkele voorstellen op de gemeenteraad. Eén ervan is de invoering en herkenning van de European Disability Card voor mensen met een beperking. Deze geldt als bewijsstuk dat iemand in ons land erkend is als persoon met een handicap.

 

Hoofddoel is het bevorderen van de toegankelijkheid tot deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Met deze kaart kunnen mensen met een handicap alvast in enkele Europese landen genieten van tal van voordelen, zonder vervelende discussies aan loketten over een niet direct zichtbare handicap.

 

Hieronder leest u het uitgewerkte voorstel van N-VA-gemeenteraadslid Laura Kunnen.

 

Hilde Bruynseels en Katrien Dehertog, leden Bijzonder comité voor de sociale dienst

 

 

Beslissing: Actieve deelname en herkenning European Disability Card voor mensen met een beperking. (N-VA-fractie: Laura Kunnen) 

   

TOELICHTING: 

 De European Disability Card is voor mensen met een handicap een bewijsstuk dat aantoont 

dat ze in ons land erkend zijn als persoon met een handicap. Deze werd op hun vraag in ons 

land ontwikkeld en ingevoerd begin 2017 en ligt geheel in de lijn met een initiatief van de 

Europese Commissie die de lancering ervan mee financierde in de vorm van een subsidie 

van 170.170 € voor ons land. 

 Zeven andere EU-landen werkten mee aan de ontwikkeling van dit project. De verwachting is 

dat nog meerdere EU-landen zullen aansluiten. Deze kaart zal dan ook in deze landen 

gebruikt kunnen worden. 

 Dankzij een samenwerking tussen de vijf instellingen in ons land, die belast zijn met het 

integratiebeleid, werd eind 2016 het protocolakkoord ondertekend dat de creatie van de 

European Disability Card in België opstartte. 

 De invulling van deze kaart gaat in de eerste plaats naar het bevorderen van de 

toegankelijkheid tot deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsbesteding voor deze mensen. De 

feitelijke invulling van de specifieke voordelen voor welbepaalde culturele of sportieve 

evenementen is geregionaliseerde materie. 

 Wie met een handicap erkend is bij de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal personen 

met een handicap of het Vlaams Agentschap personen met een handicap kan bij deze 

instellingen een aanvraag indienen om deze pas te bekomen. 

 Met deze kaart kunnen mensen met een handicap alvast, zonder discussies over hun niet 

direct zichtbare handicap aan loketten, genieten van tal van voordelen. Uiteraard is het de 

bedoeling om in de toekomst ook in andere beleidsdomeinen het gebruik van de kaart te 

integreren. 

                CONCREET: 

 

 +  1. Wat is de European Disability Card (EDC)? 

 

Het principe is vergelijkbaar met een studentenkaart: op vertoon van de kaart kan 

een persoon met een handicap zijn handicap ‘bewijzen’ en bijgevolg toegangskorting 

en andere voordelen (bv. Vermindering inkomprijs, gratis deelname activiteiten…) 

krijgen bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd (bv. in de bib, theater, musea, 

enz.) 

 

 +  2. Welke voordelen heeft de kaart? 

 +   Een duidelijk ‘bewijs van handicap’: 

 +  o Dit bewijzen was moeilijk voor bepaalde groepen zonder visueel 

waarneembare handicap (bv. autisten, doven, enz.) 

 +   Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy, de specifieke handicap wordt niet 

vermeld op de kaart 

 +   Het is een Europees initiatief: de kaart is ook geldig in nog 7 andere Europese 

landen (Slovenië, Malta, Cyprus, Finland, Italië, Estland en Roemenië). 

 

 *  o Handig ook voor op vakantie. Hopelijk sluiten in de toekomst nog meer 

landen aan. 

 

 

 

 +  3. Hoe moet de EDC worden aangevraagd? 

 +   De kaart kan via internet worden aangevraagd bij de volgende instellingen door 

personen die bij deze instellingen erkend zijn als persoon met een handicap: 

 +  o de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal personen met een 

handicap; 

 +  o het VAPH (Vlaams agentschap personen met een handicap); 

 +  o het AViQ (Agence pour une vie de Qualité); 

 +  o Phare (Personne Handicapée Autonomie Recherché ); 

 +  o Of de DPB (Dienststelle für Personen mit Behinderung); 

 

 

 +  4. Wat kunnen lokale besturen doen? 

 

 

 +   Lokale besturen kunnen hun eigen organisaties in de sfeer van vrije tijd, sport en 

cultuur (bv. gemeentelijke bibliotheek, activiteiten toerisme, culturele activiteiten) 

en hun lokale verenigingen aansporen of aanmoedigen om voordelen toe te 

kennen aan personen met een handicap die kunnen worden verkregen op 

vertoon van deze kaart (bv. Verlaagd of gratis tarief, verlaagde lidgelden, 

aangepaste brochures of informatie, aangepaste rondleidingen, etc.). 

 +  o Door zich aan te melden wordt de organisatie of onderneming gemeld op 

de website die ontwikkeld wordt rond de EDC. Zo kunnen de organisaties 

hun klantenbestand uitbreiden, hun imago verbeteren, enz. 

 +  o Lokale besturen kunnen ten gepasten tijd hun burgers met een handicap 

informeren over het bestaan van de EDC. 

 +  o Lokale besturen kunnen ten gepasten tijd hun verenigingen inlichten over 

het bestaan van de EDC 

 

  VRAAG: 

 Gezien het feit dat de gemeente Hulshout diensten verleent op het vlak van cultuur, sport en 

vrijetijdsbesteding, vraagt de N-VA fractie aan het gemeentebestuur om in het verlengde 

hiervan vandaag mee in te stappen in dit project om op die manier personen met een 

beperking de hand te reiken en de toegankelijkheid tot de Hulshoutse sport-, cultuur-, en 

vrijetijdsbesteding zo te bevorderen. 

VOORSTEL VAN BESLISSING: 

  De gemeenteraad van Hulshout beslist: 

 Met aantal stemmen: 

Voor: … 

Tegen: … 

Onthouding: … 

 Artikel 1. 

 Om de eigen gemeentelijke organisaties in de sfeer van vrije tijd, sport en/of cultuur aan te 

sporen (eventueel via adviesraden) om voor de mensen met beperking voordelen toe te 

kennen. 

 Artikel 2. 

 Dat de eventuele voorziene kortingen en/of voordelen op vertoon van de European Disability 

card automatisch toegekend worden aan de personen in bezit van deze kaart. 

 Artikel 3. 

 Dat de gemeente Hulshout zich aanmeldt als partner op de website van EDC (via website 

FOD sociale zaken) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNB6KioDu3xQ7jncUq79Nk-

hCuSRAojtAK6M0EiUBxK0ANfA/viewform?c=0&w=1&fbclid=IwAR0d958F1xTH684kheUIAjClv_PQBvy_5BeLZG1vfr7aKs8N1zA3EzwMOrM 

 Artikel 4. 

 Dat de gemeente de lokale verenigingen aanmoedigt voordelen te voorzien voor mensen 

met een beperking en zich te melden op de website van EDC 

 Artikel 5. 

 Dat de gemeente zich engageert om de mensen met een beperking te informeren over het 

bestaan van de EDC en de mogelijke voordelen die ze kunnen genieten bij onze gemeente 

zelf of bij onze lokale verenigingen. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is