Site Ter Nethe: Geen budgettering voor miljoeneninvestering

Op 30 juni 2020
Ter Nethe

 

Wordt dit het volgende vergiftigde geschenk voor Hulshout? Terloops vernemen wij via derden dat het college plots plannen koestert voor de realisatie van een megaproject op site Ter Nethe (Woonzorgcentrum).

De grootschaligheid van dit project roept onmiddellijk heel wat vragen op.

N-VA Hulshout is bijzonder verbaasd om langs informele weg te moeten vernemen dat derden informatie krijgen over een miljoenenproject zonder dat dit zelfs behandeld werd op de gemeenteraad. Meer dan 50% van de inwoners van groot Hulshout wordt hiermee buiten spel gezet. Tot zover de democratie!

Wat is verder de impact op het vlak van mobiliteit voor de Hulshoutenaar? Kunnen onze kinderen morgen nog veilig naar school gaan als drie scholen straks op één plaats worden samengebracht? De bestaande voet- en fietspaden bieden de zwakke weggebruiker alleszins onvoldoende veiligheid. Het effect op het autoverkeer valt ook niet te voorspellen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de Bruulstraat, Grote Baan en het kruispunt met de Vaartstraat en Vaartdijkstraat? Er werd duidelijk geen mobiliteitsplan uitgewerkt.

Omwonenden die kozen voor een rustige, landelijke omgeving, worden hierdoor geconfronteerd met stedelijke toestanden.  

Ook op ecologisch vlak loopt dit plan totaal mank. Dit project grenst aan één van de mooiste natuurgebieden van de streek. Toch verkiest de gemeente in tijden van betonstop om hectaren landbouwgrond op te offeren, terwijl de infrastructuur van scholen, woonzorgcentrum, bibliotheek en administratie reeds bestaan en in ruime mate voldoen. In het plan werd bovendien totaal niet nagedacht over het reduceren van de CO2 en wordt er totaal geen rekening gehouden met de klimaatdoelstellingen.

In het meerjarenplan van de gemeente is er bovendien nergens sprake van dit project. Er is met andere woorden geen budgettering voor deze miljoeneninvestering. Gezien de investeringen die gebeurden tijdens zowel de vorige als de huidige legislatuur (onder meer dorpskernhernieuwing, aankoop van een gebouw ter uitbreiding van het gemeentehuis en aankoop van grond ter uitbreiding van een bestaande school) lijkt het onmogelijk dat dergelijke miljoeneninvestering kan gerealiseerd worden zonder dat de Hulshoutenaar de rekening ervan gepresenteerd krijgt.

Wij als NV-A Hulshout zijn zeker mee vragende partij voor de ontwikkeling van een toekomstvisie voor onze gemeente.  Maar we rekenen hiervoor op een constructieve uitwerking, waarin de verschillende aspecten van het project op een degelijke manier kunnen uitgewerkt worden.  Wij passen voor een vaag project dat we ineens voor onze kiezen krijgen en waarvoor we dus mee een blanco cheque moeten goedkeuren.  Aangezien een tegenstem geen enkele waarde heeft, was ons enig alternatief om op te stappen uit de gemeenteraad en hiermee naar buiten te treden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is