Slimmerick van Hulshout – augustus 2018 – De Heibaan krijgt open grachten…

Op 14 september 2018, over deze onderwerpen: Slimmerick van Hulshout

 

In Hulshout hoort men  luide jammerklachten

Want in De Heibaan legt men open grachten

De buurt heeft geen perspectief

En krijgt geen alternatief

Misschien kan dialoog de smart verzachten!?

Lamoraal van Hulset

 

 

De Heibaan krijgt open grachten…

 

De gemeente is van plan de Heibaan te vernieuwen en een gescheiden riolering aan te leggen. Voor het hemelwater willen ze, ook in de smalle zijstraten, open grachten aanleggen, de rijbaan verbreden en het fiets/voetpad beperken tot een 80 cm breed 2-richtingspad.

De bewoners zijn ongerust over de toekomst van hun straat en worden in dit project onvoldoende gehoord door het schepencollege. Meer nog, over de geplande uitvoering krijgen verschillende bewoners door verschillende schepenen en instanties verschillende informatie… Dus, ook dit gebrek aan correcte communicatie stoort de mensen enorm. “Men laat ons in het ongewisse!”, aldus een bewoner, "Uiteraard ben ik voorstander van het scheiden van regen- en afvalwater, ook in mijn straat. Maar gelet  op de eigenheid en specificiteit ervan dient dit evenwel te gebeuren via  een ondergrondse oplossing voor hemelwaterinfiltratie en  -afvoer.”

 

De bewoners vrezen dat de leefbaarheid in de straten aanzienlijk zal verminderen. Een brede open gracht heeft een direct effect op de mobiliteit, de veiligheid, de toegankelijkheid van de woningen en de parkeermogelijkheden. Zo zijn er verscheidene kleine zelfstandigen in deze buurt voor wie de heraanleg problematisch is. Een woordvoerder: “Wij verliezen parkeermogelijkheden voor onze klanten. Naar gewoonte wordt hieraan geen gehoor gegeven door het gemeentebestuur!”

 

Het buurtcomité stelt als alternatief een ondergronds infiltratiesysteem voor  zoals in de Peerdekerkhofstraat  en de Paalsteenstraat. Daar werd wél gekozen voor een efficiënt ondergronds riool voor hemelwater in combinatie met een infiltratiebekken. Zij zullen enkel tevreden zijn met een doordachte oplossing die de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers voorop stelt.

 

Wij roepen het schepencollege dan ook op naar de grieven van de inwoners van de Heibaan en de zijstraten te luisteren en we hopen dat er eindelijk een degelijke dialoog volgt. Een gemeentebestuur dient zijn verantwoordelijkheden op te nemen en in alle transparantie te communiceren met zijn inwoners. Wordt zeker vervolgd…

 

Laura Kunnen

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is