Defibrilator

Op 3 mei 2015, over deze onderwerpen: Communicatie, Gemeenteraad, Slimmerick van Hulshout, Welzijn

Slimmerick van Hulshout – mei 2015 – Defibrilator

 

N-VA Hulshout doet ‘levensreddend’ voorstel

Plaats in elke deelgemeente een AED-toestel!

Maar het gemeentebestuur

Vindt zo’n aankoop veel te duur

Tja, een ‘harteloze’ beslissing… Zeg  dat wel…

 

Ingezonden door K.R. een bezorgde burger met een hart voor… het hart.

Commentaar:

 

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10% overleeft dit.   Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een automatisch externe defibrillator of AED, dan heeft het slachtoffer 60 à 70 % overlevingskans.

 

Ons N-VA-raadslid Bart Ceulemans stelde voor dat onze gemeente zou deelnemen aan de geplande groepsaankoop AED-toestellen van het IOK. 

 

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. 

 

Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is. Om mensen met een hartstilstand echt te kunnen redden en dus hartveilig te zijn, moeten omstaanders snel en juist kunnen reageren. Direct reanimeren met een AED-toestel verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer. 

Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ baseert zich op de aanbevelingen van de Europese Reanimatieraad (ERC) om AED’s te plaatsen op openbare plaatsen waar een verhoogd risico is op hartstilstanden. ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’is een langetermijnproject. Het is niet realistisch om het volledige grondgebied hartveilig te maken in één jaar. Er wordt aangeraden om in fases te werken. Dus eerst AED’s installeren op plaatsen waar het risico op hartstilstanden het grootste is. Ook de Belgische Cardiologische Liga raadt de plaatsing van AED’s op openbare plaatsen aan en de Belgische overheid erkent het nut. Dankzij een Koninklijk Besluit mag iedereen een AED gebruiken bij de reanimatie. De American Heart Association beveelt aan om een AED te plaatsen binnen een afstand van 6 minuten. Aangezien er ongeveer een minuut tijd zit tussen het aanbrengen van de AED en de eerste schok, blijven er 5 minuten over om de AED tot bij het slachtoffer te krijgen. In het ideale geval is een AED beschikbaar op een afstand van minder dan 3 minuten. 

 

De gemeente Hulshout beschikt momenteel over 1 AED-toestel dat zich in de inkomhal van de gemeentelijke sporthal bevindt. Jammer dus dat het gemeentebestuur niet inging op ons voorstel om in elke deelgemeente minstens één automatisch externe defibrilator te plaatsen.

 

Nancy Antone

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is