Woordbreuk

Op 18 oktober 2012, over deze onderwerpen: Slimmerick van Hulshout, Gemeenteraad, Verkiezingen

Slimmerick van Hulshout – oktober 2012 –Woordbreuk

 

Een slimme kiezer uit Hulshout koos’

Met de N-VA recht in de roos

Er kwam een ‘akkoord’

Maar cd&v brak haar woord

Ja, de democratie is zeer b(r)oos

 

Ingezonden door G.D.V. een pientere jongeling van onze N-VA-jongerenafdeling.

Proficiat, u verdient hiermee een fles champagne.
Deze limerick verschijnt in het huis-aan-huisblad            

 

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012.

EEN  WEINIG STICHTEND VERHAAL…

De verkiezingsuitslag gaf ons 2 opties om te kunnen deelnemen aan het bestuur. De eerste was een coalitie tussen N-VA en cd&v. Dit leverde een ruime meerderheid van 19 op 21 zetels. De tweede was een samengaan van N-VA, Open VLD en Groen. Ook dat was haalbaar, maar dan met een zeer nipte meerderheid van 11 op 21 zetels.

Razendsnelle onderhandelingen…

Slechts enkele luttele minuten na het bekendmaken van de verkiezingsuitslagen zaten cd&ven Groen reeds rond de onderhandelingstafel. Wilde cd&vin eerste instantie voor een nipte meerderheid gaan zonder N-VA en zo 36% van de kiezers in de kou laten staan? cd&ven Groen kwamen echter niet meteen tot een akkoord. Of beter: Groen vroeg bedenktijd. Of was er een tussenkomst van een ”hogere” hand…?Kort daarna zaten Open VLD en Groen samen met N-VA rond de tafel. Ook deze gesprekken leverden echter niets op.

Na kort beraad…

Na kort beraad en gesprekken binnen de partij, werd al snel ingezien dat het deontologisch niet verantwoord zou zijn 42% van de kiezers uit te sluiten en dat bijgevolg een coalitie met cd&vde eerlijkste vertegenwoordiging voor de gemeente zou betekenen. Daarop nam N-VA Hulshout zondagavond het initiatief om besprekingen aan te vatten met de vertegenwoordigers van cd&v. Ons voorstel: cd&vbehoudt als grootste partij de burgemeester en 2 schepenen, N-VA levert de OCMW-voorzitter en eveneens 2 schepenen. Dit voorstel werd ook gedragen door de vertegenwoordigers van cd&v. We spraken ondubbelzinnig af dat we een coalitie zouden vormen. De verdere besprekingen zouden in de komende week plaatsvinden, nadat eerst de achterban werd gehoord.

In de volgende dagen…

We hadden dus een mondeling akkoord met cd&v. Er was duidelijk afgesproken om ondertussen niet meer met andere partijen te onderhandelen. We wilden ook zeker zijn van onze daadkracht in het nieuwe bestuur en overlegden uitvoerig met onze achterban over mogelijke bevoegdheden voor onze schepenen. Dit om onze programmapunten maximaal te verwezenlijken binnen de coalitie.  We spraken daarop af om donderdagavond  de besprekingen af te ronden en vrijdag het akkoord te ondertekenen in aanwezigheid van de hele ploeg.

Maar dan…

Donderdagmorgen 18 oktober kregen we koudweg het bericht dat er tussentijds een overeenkomst was gesloten tussen cd&ven …Groen. Dit ging regelrecht tegen alle gemaakte beloftes en afspraken in! Tot op vandaag hebben we geen verklaring gekregen voor de woordbreuk van cd&v. Of zou het dan toch te maken hebben met de “postjes”?

We voelen ons dan ook bedrogen. Erger nog: de Hulshoutse kiezer is bedrogen!

Wat nu?

Trouw aan het gegeven woord wordt, zoals je ziet, niet door alle partijen op dezelfde manier beleden. De nieuwe meerderheid dwingt ons nu in de oppositie,  maar we blijven niet bij de pakken neerzitten. We gaan de volgende 6 jaar kordaat, kritisch en constructief jullie belangen in de gemeente verdedigen. Daar geven wij ons woord op! En een woord is een woord, toch?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is