Gust van den Bruel

Gemeenteraadslid- Fractieleider

Ik ben geboren en getogen Hulshoutenaar. Als zoon van Frans ‘Bosman’ Van den Bruel en Gusta Van Roosbroeck kreeg ik sociaal en politiek engagement met de genen mee.

Ik ben gehuwd met Fabke Verlinden en volgde haar naar Westmeerbeek. We hebben twee dochters, Jasmien en Sebastien, en een kleindochter, Lou.

 

In mijn jeugd was ik zeer actief in de Chiro en jeugdclub Alfa. In die periode  was ik medeoprichter van de Wereldwinkel, later ook van  de Kwispels en de dorpsquiz.

Creatieve ontplooiing vond ik in Toneel De Hulst waarvan ik nu erevoorzitter ben.

 

Sociale betrokkenheid bepaalden mee mijn studiekeuze. Als technisch regent heb ik les gegeven aan het Sint-Lambertusinstituut ofwel de vakschool te Heist-op-den Berg.

Door aanslepende problemen met de ogen diende ik hier echter noodgedwongen mee te stoppen en werd ik gepensioneerd. Toen ik in 2008 volledig blind werd, heb ik ook een deel van mijn hobby’s afgebouwd. Ondertussen zijn er andere in de plaats gekomen: literatuur, muziek en gitaar.

 

Mijn politieke overtuiging bracht me reeds op jonge leeftijd bij de vroegere Volksunie.

In 2007 kreeg de N-VA 2 kandidaten op de lijst van het Vlaams kartel. We werden beiden  verkozen, Myriam Deckers in de OCMW-raad en ikzelf in de gemeenteraad. In 2011 maakte N-VA Hulshout een nieuwe start. Na de schitterende verkiezingsuitslag van oktober 2012 bestaat onze fractie deze legislatuur uit niet minder dan 4 OCMW-raadsleden en 9 gemeenteraadsleden. Vanaf 2007 tot aan zijn plotse overlijden in 2013, werd ik als raadslid bijgestaan door mijn vriend en mentor, Mark Meurrens. Hij was niet alleen ‘mijn’ vertrouwenspersoon, maar met uitbreiding die van onze hele N-VA-afdeling.

Mijn nieuwe vertrouwenspersonen zijn Walter Van de Moer en Jef Van Hoof. Zij worden, in navolging van Mark, mijn begeleider, klankbord, waarnemer en een aanspreekpunt voor de Hulshoutenaar.