Boekje te buiten!

Op 15 november 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Slimmerick van Hulshout

Slimmerick van Hulshout – november 2015 –Zijn boekje te buiten

De voorzitter van de gemeenteraad

Die weer eens zijn boekje te buiten gaat

Profileert zich fanatiek

In een raadzaal vol publiek

En voelt zich superieur in woord en daad!

Ingezonden door S.L. een studenten die een gemeenteraad bijwoonde als opdracht voor een paper.

Juryverslag:

Bedankt voor de inzending. Een knappe limerick. Jammer genoeg ontbreekt er een plaatsnaam in de eerste

zin en neen, raadzaal wordt in deze niet als plaatsnaam aanzien. Maar u hebt blijkbaar wel mensenkennis

en een scherp waarnemingsvermogen én u weet het bovendien mooi te formuleren. Proficiat!

Lamoraal van Hulset

Commentaar:

Ja, tijdens de gemeenteraad van 19 oktober heeft de voorzitter/burgemeester zich weer eens van zijn

fraaiste kant getoond. Hij leidde dictatoriaal de gemeenteraad, weigerde te antwoorden  en schoffeerde de

indiener van een vraag. De reacties van de vele toeschouwers nadien logen er niet om, getuige de limerick.

Onze N-VA-fractie had op de gemeenteraad van 19 oktober een schriftelijke vraag ingediend over de

wegenwerken aan de Peerdekerkhofstraat. Volgens de voorzitter/burgemeester was de vraag niet degelijk

geformuleerd en dus stak hij een tirade af en schoffeerde de indiener ervan. Dat er toevallig veel volk inde

raadzaal aanwezig was, zal hem zeker gestimuleerd hebben tot deze tactloze reactie…

We wilden een toelichting over de openbare werken in de Peerdekerkhofstraat die daar momenteel gaande

zijn en over de daar bijhorende verkeersveiligheid. Maar de burgemeester reageerde zo agressief om niet te

hoéven antwoorden. Want het gemeentebestuur had niet opgemerkt dat er in de tussenperiode van twee

verschillende aannemers de signalisatie verwijderd was en dat er plots weer verkeer kon passeren, met alle

gevolgen vandien. Het gemeentebestuur had nagelaten te controleren dat daar signalisatie stond. En de

reactie van de burgemeester… Ja, de aanval is de beste verdediging, hé.

Bovendien werd onze vraag op woensdag, 5 dagen voor de gemeenteraad, reeds ingediend. Als de vraag

onduidelijk was, had de voorzitter/burgemeester met een korte mail  even om een toelichting of

verduidelijking kunnen vragen. Hij had ook gewoon kunnen melden dat de vraag niet voldoende duidelijk

was en ze verdagen naar een volgende gemeenteraad. Gewoon, zonder dat ‘haantjesgedrag’ van hem.

Maar voor ons is het duidelijk. De burgemeester wou niet antwoorden. Er was toevallig veel volk in de

raadzaal en om zich te profileren, mocht er niets verkeerd gaan. Hij moest en zou indruk maken. Wel dat

heeft hij dan ook gedaan. De vraag is alleen: “Wat voor indruk?!”

Gust Van den Bruel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is