Leugen

Op 1 april 2015, over deze onderwerpen: Slimmerick van Hulshout, OCMW-raad, Personeel

Al is de leugen nog zo snel

De  waarheid achterhaalt haar wel

Van dat oude spreekwoord

Had ‘oranjegroen’ nog nooit gehoord

Nu dus wel! Maar, berouw… Neen, dat zit niet in hun gestel!

Ingezonden door A.V. een scherp observator.

Juryverslag:

Minder geslaagde limerick, maar wel een schitterend bijhorend verhaal. Misschien komt uw ‘detective’ in aanmerking voor de ‘HerculePoirotprijs’!
Lamoraal van Hulset

De truken van de foor

Januari - Normaal gezien legt het schepencollege, bij het begin van elk jaar, de gemeenteraden vast voor het ganse jaar. Zo kunnen administratie en gemeenteraadsleden, bij het plannen van andere activiteiten en vergaderingen, rekening houden met deze data.

Dit  jaar was dat echter niet het geval. De raadsleden ontvingen de data van de gemeenteraden tot en met de maand juni, slechts voor een half jaar dus… Allez, de oppositie dan toch. De raadsleden van cd&v en Groen kregen, zoals later zou blijken, de data wél voor het ganse jaar! Nochtans dient het schepencollege, met de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad, op dit vlak alle raadsleden gelijkwaardig te behandelen. Het gemeentebestuur liet ons echter mooi in de waan dat de informatie i.v.m. de data van de gemeenteraden voor alle raadsleden dezelfde was geweest… Niet dus! (leugen 1).

De reden van dit alles is natuurlijk simpel. Bij de coalitievorming kozen cd&v en Groen voor een zo nipte meerderheid, 11 tegen 10, dat ze nu alle  truken van de foor moeten bovenhalen om steeds voltallig aanwezig te zijn op de gemeenteraden. Want, bij staking van stemmen, 10 tegen 10, is een voorstel niet aangenomen. Er zijn zelfs al enkele gemeenteraden verplaatst omdat één van hun raadsleden op vakantie was. Als dan bij het veranderen van een datum iemand van de oppositie niet aanwezig kan zijn, is dat mooi meegenomen…

25 Februari – In de beheerraad van het PWA, plaatselijk werkgelegenheidsagentschap,  zetelen enkele raadsleden en schepenen als afgevaardigden van hun politieke partij. Bij een vergadering van die PWA had ons raadslid Gust Van den Bruel de eer en het genoegen om naast de drie vrouwelijke schepenen te mogen zitten. Aan het eind van de vergadering werden  alle agenda’s spreekwoordelijk naast elkaar gelegd om een volgende vergadering vast te leggen. Het werd woensdag 14 oktober. Schepen Leflot tegen de schepenen Bergmans en Van Looy: ”Amai, dat wordt een drukke week, 14 oktober PWA, 13 oktober OCMW en 12 oktober gemeenteraad.”(Gust heeft onmiddellijk door dat dit laatste een verspreking  is maar dat het wel degelijk de waarheid is. Het bevestigt in ieder geval ons vermoeden dat de gemeenteraden wél voor een gans jaar vastliggen.) SchepenBergmans, die de flater wil rechtzetten, repliceert: ‘De datums van de gemeenteraden liggen nog niet vast.” (Je voelt meteen dat dit leugen 2 is.) Waarop schepen Leflot, die  de situatie wil redden, snugger inpikt: “Ah, ik zit bij vorig jaar te kijken.” (leugen 3. Meer nog, deze leugen bewijst leugen 1 en 2. Want even voor de schepenen: een jaar telt 365 dagen, of 52 weken en 1 dag. Dat betekent dat een datum ieder jaar 1 weekdag opschuift, bij een schrikkeljaar uiteraard 2. De gemeenteraden zijn steeds op maandag. Dit jaar valt 12 oktober inderdaad op een maandag. Dus viel 12 oktober vorig jaar op een zondag en dan was er zeker geen gemeenteraad. Quoderatdemonstrandum, hetgeen bewezen moest worden).

2 Maart – Nog voor bovenstaande PWA-vergadering plaatsvond, hadden we op de gemeenteraad een voorstel ingediend om de data van de gemeenteraden steeds voor een gans jaar vast te leggen. Tijdens het verdedigen van ons voorstel confronteerden we de ‘oranjegroene’ meerderheid met het ‘PWA-gebeuren'. Ze  konden natuurlijk niet anders dan toegeven. De burgemeester zei nogal lacherig: “Jullie hadden die data wel gekregen, volgende week of binnen enkele weken.” (leugen 4? Want, wat als we de verspreking en de leugens niet gehoord hadden? Wat als we zelf dat punt i.v.m. het vastleggen van de data niet op de agenda hadden gezet? Dan werd dat niet eens besproken. Maar wat ons nog het meest verontrust, als ‘oranjegroen’ hierbij al niet te vertrouwen is, waarbij is het dat dan wel?!).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is