Ontgraving

Op 10 oktober 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers, Kerkhoven, Slimmerick van Hulshout

Slimmerick van Hulshout – oktober 2014 – Massale ontgraving

 

N-VA Hulshout wil ervoor blijven streven
Dat de massale ontgraving wordt opgeheven
Maar Groen en CD&V
Zeggen onverbiddelijk ‘NEE’
Nochtans… Wie de doden eert, eert het leven!

Lamoraal van Hulset

 

 

Commentaar:

 

We hebben nogmaals geprobeerd om op de gemeenteraad van 1 september de ontruiming van onze begraafplaatsen te laten stilleggen. Helaas zonder resultaat. CD&V en Groen negeerden laconiek de vele argumenten die onze fractie aanbracht.

-       Vele burgers uiten nog steeds hun woede en onbegrip over het onnodig verwijderen van zovele graven. Meer nog, we hoorden ook vanuit de ‘oranjegroene’ meerderheid, zelfs van raadsleden en schepenen, dat ook zij ontevreden zijn met de gang van zaken.

-       Er is enkele jaren geleden op de kerkhoven al heel veel ruimte vrijgemaakt. Daarenboven kiezen steeds minder mensen voor een traditionele begraving, waardoor er ook minder ruimte nodig is. Met de ruimte die er momenteel is, komen  we zeker nog vele tientallen jaren toe.

-       Vaak is een laatste rustplaats van een dierbare een laatste fysieke band met dat familielid, die vriend of vriendin. Men vereenzelvigt het graf met die overledene. Men kan er terecht voor troost, voor het gevoel van  verbondenheid.

-       Een begraafplaats geeft een beeld van de geschiedenis van een dorp. Wie er door wandelt, herkent en herinnert zich mensen en gebeurtenissen. Dorpsgenoten blijven zo in de herinnering. En wie herinnerd wordt, leeft verder in die gemeenschap.

-       Een begraafplaats zorgt ook voor verbondenheid. Bij een bezoek aan het kerkhof wordt telkens weer duidelijk dat iedereen, van ver of dichtbij, ergens wel met iedereen een connectie heeft.

-       De ontruiming is bovendien selectief, want er blijven wel  nog graven behouden die ook langer dan 10 jaar liggen. Niet dat deze dienen te verdwijnen, zeker niet. Maar hier wordt duidelijk met twee maten en twee gewichten gemeten. We vragen ons trouwens ook af hoe men in de toekomst te werk zal gaan. Gaat men dan die oudere graven ook verwijderen en gaat men vanaf dan vanaf consequent telkens na tien jaar ontgraven? Laat ons hopen van niet!

-       In andere gemeentes heeft men, na protest van de inwoners, de ontruiming van de kerkhoven wel stopgezet. In Heusden-Zolder, Gavere, Geetbets, Ninove… heeft het gemeentebestuur wel naar zijn burgers geluisterd!

 

Na dit betoog ging de burgemeester onmiddellijk over tot de stemming, zonder ook maar enige repliek te geven op ons voorstel. Het was duidelijk een uitgemaakte zaak voor ‘oranjegroen’. Onze fractie vroeg de mondelinge stemming, zodat alle raadsleden, één voor één, met ja of neen moesten antwoorden. De talrijk aanwezige toeschouwers konden nogmaals goed horen wie al die graven weg wil, namelijk ‘de’ burgemeester, ‘alle’ schepenen en ‘alle’ raadsleden van cd&v en Groen. Open Vld onthield zich.

Nu moet achteraf niemand nog komen vertellen dat ze ‘persoonlijk eigenlijk feitelijk’ toch tegen de ontruiming zijn, maar dat ze het ‘partijstandpunt’ moeten volgen. Neen, ze hebben allen individueel beslist en zij zijn allen medeverantwoordelijk!

 

Epiloog:

Een goedgeluimde burgemeester had voor alle gemeenteraadsleden twee vrijkaarten voorzien om gezellig te komen fuiven en dansen op zijn bal van de ‘burgervader’. Toch een gevoelig man, hé.

Gust Van den Bruel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is