Gemeenteraad draait uit op sisser

Op 15 september 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers, Slimmerick van Hulshout

Slimmerick van Hulshout – september 2015 – Gemeenteraad draait uit op sisser

Hulshoutse gemeenteraad draait uit op sisser

Want voorzitter/burgemeester begaat misser

Met meerderheid als minderheid

Arrogantie en stug beleid

Maakt hij van de gemeenteraad een ‘bisser’!

Ingezonden door K.V.D.T. een waarnemer met inzicht en doorzicht.

Juryverslag:

Knappe limerick die het gebeuren perfect weergeeft. Ritmiek en dichtvorm zijn in orde.Proficiat.

En, wat dat bissen betreft. Het schepencollege moet in september terugkomen, u niet, u bent

geslaagd met grote onderscheiding!

Lamoraal van Hulset

Commentaar:

De gemeenteraadszitting (GR) van 31 augustus draaide uit op een sisser. Door de stugge houding en de

onhandige aanpak van de voorzitter/burgemeester werd de vergadering helemaal mismeesterd. Nadien

werd het gebeuren door de meerderheidspartijen cd&v en Groen in de pers volledig verkeerd

weergegeven. Domheid of venijnig opzet…?

De aanleiding

Bij aanvang van de GR bleek dat de meerderheid niet voltallig aanwezig was. Eén raadslid van cd&v had zich

verontschuldigd, waardoor de verhouding meerderheid en oppositie 10 tegen 10 was. Een serieus

probleem, want voor een goedkeuring van een agendapunt, is een meerderheid nodig. Bij gelijkheid aan

stemmen wordt het punt niet goedgekeurd. De verenigde oppositie kon dus desgewenst alles blokkeren.

Samen met Open-VLD beslisten we echter om de punten van de meerderheid te steunen, als ook zij de

toegevoegde punten van de oppositie (twee faire voorstellen van Open-VLD) zouden steunen. Deze

moesten dan wel eerst behandeld worden, zodat we zeker waren van hun medewerking. Een soort

‘gentlemen’s agreement’ dus.

Onze motivering

De N-VA is als oppositiepartij collegiaal met Open-VLD. Hoe vaak botsten we bij de meerderheid niet zelf op

een ‘njet’ op de vele voorstellen die onze fractie reeds indiende? De arrogantie van de meerderheid

tegenover de N-VA is niet bevorderlijk voor een constructieve samenwerking. Bovendien zette de cd&v drie

jaar geleden de N-VA achterbaks aan de kant en koos zij bewust voor een zeer nipte meerderheid met

Groen. Zij had ‘toen’ de grote overwinnaar van de verkiezingen niet nodig. De partij waarvoor 35 procent

van de Hulshoutenaren gekozen had!

Meerderheid aan zet…

De voorzitter/burgemeester ging echter niet in op onze voorwaarden en hield stug vast aan de volgorde

van de agenda. Als het de meerderheid uitkomt, kan de agenda zonder problemen veranderd worden. Als

de oppositie dat vraagt, blijkbaar niet!  Burgemeester Daems negeerde eigenzinnig de oppositie en maakte

hiermee een blunder. De oppositie stapte ontgoocheld op en de zitting was na een halfuur voorbij.

Subsidieverlies?

Een agendapunt rond armoedebestrijding dat zodoende niet gestemd werd, zorgde er volgens schepen en

OCMW-voorzitter Leflot voor dat de daaraan verbonden subsidies (€ 1.600) voor onze gemeente definitief

verloren waren. Het punt moest immers voor 1 september goedgekeurd worden, zo zei ze gewillig aan de

aanwezige lokale media. Ook Groen-voorzitter Stas pakt hiermee schaamteloos uit op de afdelingswebsite.

Niets is echter minder waar!

Onwetendheid of doelbewuste leugen…?

Het punt in kwestie moest in de GR pas tegen 1 oktober goedgekeurd zijn. Dus wanneer de meerderheid in

koor beweert dat de gemeente die subsidies kwijt is, kent zij haar dossier niet of liegt ze om de oppositie in

een slecht daglicht te stellen. Het zou trouwens toch al te gek zijn als de administratie pas één dag voor de

einddatum dit punt op de agenda zou zetten.

Extra kosten voor de burger?

De gemiddelde kostprijs van een GR bedraagt zo’n 3.600 euro. Omdat o.a. het agendapunt rond

armoedebestrijding dus nog voor 1 oktober behandeld moest worden, werd een extra GR ingericht op 14

september. In principe dus een bijkomende, onvoorziene kost voor de gemeentekas. De N-VA-

fractie diende daarom meteen het voorstel in om voor de afgebroken GR van 31 augustus geen

zitpenningen uit te keren aan de raadsleden.

Uiteindelijk kwam de meerderheid met een eigen voorstel om van de nog geplande en resterende GR’s van

2015, er eentje te schrappen, zodat het totale aantal op het wettelijke minimumaantal van 10 blijft. De

voltallige oppositie kon zich hierin vinden en steunde dit voorstel dan ook loyaal.

Eind goed, al goed…?

Zoals u al eerder, maar ook nu weer in dit huis-aan-huisblad kan lezen, doet onze fractie er alles aan om op

een constructieve wijze deel te nemen aan het beleid door weloverwogen voorstellen in te dienen. Keer op

keer echter worden deze, om welke redenen ook, door de meerderheid weggestemd. Zelfs een sereen

debat is vaak onmogelijk. Het eigen grote gelijk staat dit blijkbaar niet toe. Toch hopen we alvast dat cd&v

en Groen in de toekomst eerst rustig alle mogelijkheden bekijken en iets minder snel beschuldigingen

uiten.   

Gust Van den Bruel, gemeenteraadslid & fractieleider N-VA Hulshout

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is