Stroomtekort

Op 2 februari 2015, over deze onderwerpen: Communicatie, Slimmerick van Hulshout

Slimmerick van Hulshout – februari 2015 – Stroomtekort

 

Doorstroomtekortzateen Hulshouts paar

Stil enenergieloosbij elkaar

Zonder verwarming, zonder licht

Was het tot de bedstee verplicht

Voorwaar… 15wordt een ‘vruchtbaar’ jaar!

 

Ingezonden door K.N. en H.D. hetzelfde jonge verliefde stel als de ‘Slimmerick’ van december.

Commentaar:

 

Afgelopen weken en maanden was er veel te doen rond de mogelijke gevolgen van stroomschaarste en de afschakeling die hierop kan volgen. Indien de vraag groter is dan het aanbod, zal men moeten overgaan tot het afschakelen van bepaalde distributiecabines.

Het afschakelplan is opgedeeld in zes ‘schijven’ die verschillende distributiecabines groepeert. De verschillende schijven zijn gespreid over de verschillende provincies of regio’s in België. Indien er schaarste heerst en de maatregelen om de consumptie te verminderen onvoldoende blijken, zal een eerste schijf afgeschakeld worden. Mocht dit onvoldoende blijken, kan een 2de schijf ook afgeschakeld worden. Een vooraf aangekondigde afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur.

In principe wordt gestart met de afschakeling van schijf 6, vervolgens schijf 5, enz. In geval van schaarste worden schijven beurtelings afgeschakeld, zodat niet steeds dezelfde verbruikers zonder stroom vallen. Netbeheerder Elia stelt op dit moment voor om bij een herhaald stroomtekort, eerst de andere schijven aan de beurt te laten komen. Er is dus een rotatiesysteem voorzien, zodat niet steeds dezelfde gebieden afgeschakeld worden.

Voor onze gemeente behoren de volgende straten tot schijf 6: Goorstraat, Heieindestraat, Jozef Michielsstraat, Lagendijk, Ronddeel en Tikken Haan. Straten die niet in een afschakelingsschijf vallen, zijn vrijgesteld van afschakeling, maar kunnen echter nog steeds neveneffecten ondervinden van een afschakeling.

 

 

 

Aangezien de burgemeester samen met de gouverneur verantwoordelijk is voor een goede beheersing van de afkoppeling, verwacht de N-VA dat elk politiek niveau al het mogelijke doet om een afschakeling te vermijden en wanneer een afschakeling toch doorgaat, om de burgers zo goed mogelijk te ondersteunen en te informeren, eventueel deur aan deur. Burgers met bijkomende vragen moeten steeds bij de informatiecel van de gemeente terecht kunnen. Dit kan bij voorkeur op het gemeentehuis of de lokale politiepost. Tijdens een afschakeling moet deze cel dan ook permanent bemand zijn.

 

Kurt Winkelmans

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is