Kurt Winkelmans

Gemeenteraadslid

Samen met mijn echtgenote Ingrid woon ik al meer dan 18 jaar in de Peerdekerkhofstraat. 

Beroepsmatig ben ik erkend extern boekhouder-fiscalist B.I.B.F.  Het kantoor is momenteel in Heist-op-den-Berg gevestigd, maar het is de bedoeling dit binnen afzienbare tijd te verhuizen naar het centrum van Hulshout.

Alhoewel ik opgroeide net aan de andere oever van de Grote Nete heb ik familiale ‘roots’ in Hulshout. 

In 2012 deed ik voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen en sindsdien maak ik deel uit van de gemeenteraad. 

Vanuit de oppositie gaat mijn interesse vooral uit naar lokale economie, de gemeentelijke financiën, cultuur, mobiliteit en energie- en natuur-aangelegenheden. 

Als bestuurslid van Unizo-Hulshout ijver ik reeds lang voor een actiever ondernemersbeleid, meer inspraak en vooral meer aandacht voor lokale ondernemers.  Steun heeft niet altijd financieel te zijn, erkenning is voor veel ondernemers vaak al voldoende.  Bij het voorstellen van de ondernemersprioriteiten voor de verkiezingen in 2018 stelden we vast dat deze quasi hetzelfde waren als 6 jaar geleden, nagenoeg niets werd gerealiseerd.

Het verenigingsleven ligt met ook zeer nauw aan het hart.  Bij aanvang van de legislatuur (in 2013), volop tijdens de crisis, stelde ik voor om de zitpenningen voor de gemeenteraadsleden met 10% te verminderen en dus niet meer het maximum te hanteren.  Het voorstel werd door de meerderheid verworpen.  Sindsdien heb ik vrijwillig jaarlijks 10% van mijn bruto ontvangen zitpenningen geschonken aan het Rode Kruis in Hulshout, en dit bovenop de jaarlijkse gift die mijn echtgenote en ik reeds vele jaren doneren.

Mobiliteit is ook een gevoelig thema in onze gemeente.  In plaats van oplapwerk of studies van deskundigen die de Hulshoutse situatie niet echt kennen, zou inspraak van lokale ervaringsdeskundigen veel zoden aan de dijk kunnen brengen. 

In plaats van maatregelen uit te vaardigen die later moeten herzien worden, of werken uit te voeren die latere mogelijkheden of verbeteringen inperken, luidt mijn motto : “Eerst luisteren, dan ondernemen”.