Bart Ceulemans

Gemeenteraadslid

Ik woon, net zoals mijn ouders, al mijn hele leven in
Westmeerbeek. Via mijn grootvader aan vaderszijde, heb ik echter ook Hulshoutse
roots meegekregen. Mijn vrouw Nadia en ik hebben grotendeels zelf ons huis
gebouwd op een van de mooiste plekken van onze gemeente. Daar wonen wij sedert
1999, samen met onze kinderen Sien & Noor.

Mijn jeugd heeft zich veelal binnen de plaatselijke
chiroafdeling Sint-Michiel afgespeeld. Eerst als lid en later als leider. Hier
zijn ook hechte vriendschappen ontstaan, tot op de dag van vandaag. In diezelfde
periode was ik ook muzikant bij fanfare ‘De Vereenigde Vrienden’ (Westmeerbeek)
en later ‘De Vredegalm’ (Houtvenne) als altsaxofonist.

Van opleiding ben ik onderwijzer en in die functie ben ik
gedurende 15 schooljaren achtereenvolgens werkzaam geweest in 2 verschillende
basisscholen, telkens in de 2de graad. In september 2009 heb ik de
overstap gemaakt naar het middelbare onderwijs en dit als huismeester-econoom. Vanuit
deze functie heb ik me bovendien bijgeschoold tot preventieadviseur. Daarnaast
heb ik nog een 4-tal jaren als freelance-medewerker bij de regionale tv-omroep
RTV gewerkt.

Enkele jaren geleden nam ik ook een tijdlang de functie waar van
secretaris binnen de Gezinsbond in Westmeerbeek, die op dat moment nauw
samenwerkte met de Hulshoutse afdeling. Momenteel maak ik, voor de VBS De
Schatkist (Westmeerbeek) & VKS De Toverdoos (Hulshout) deel uit van de
Schoolraad als vertegenwoordiger van de ouders.

In mijn huidige vrije tijd heb ik, naast mijn gezin & de
politiek, vooral mijn hart verloren aan muziek. Naast een uiteraard passieve
beleving, maak ik ook actief deel uit van de, grotendeels Groot-Hulshoutse,
covergroep A Sudden Itch. Op onze geheel eigen wijze maken we met ons vijven,
waaronder collega-raadslid Kurt Albert, het toegankelijke StuBru-repertoire
eigen.

In het voorjaar van 2012 heb ik dan mijn eerste echte stappen in
de (Hulshoutse) politiek gezet, hoewel ik altijd al een sterke interesse hiervoor
heb gehad. De voorbije decennia is onze gemeente, en meer specifiek mijn dorp,
sterk gegroeid en veranderd, maar het heeft hierdoor helaas ook een
stuk van zijn eigenheid verloren. De keuze om te veranderen wat moet, maar
zeker ook te behouden wat kan, bracht me dan ook vrijwel vanzelf bij de N-VA.
En ook vanuit de leuze “Wat we zelf kunnen doen, doen we meestal beter”, wil ik
tot een sterker & zelfbewuster Vlaanderen komen, dat ook onze inwoners ten
goede komt.

In de onze afdeling ben ik ook lid van de werkgroepen werkgroep ‘ Milieu,
Ruimtelijke ordening & Huisvesting, Openbare werken, Patrimonium, Land- en
Tuinbouw, Waterlopen’ & ‘Cultuur, Kerkfabriek, Bibliotheek, Vrije tijd,
Erfgoed, ICT’